torna

Detall de la notícia

Imatge 3875365

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius impulsarà la creació de comunitats d'energies renovables a zones turístiques de les Illes

El projecte que des de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius es presentarà a la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible, té una vocació de crear comunitats locals d’energia renovable en zones turístiques de Balears que facilitin el canvi de cultura energètica, serveixin de model per a altres indrets i permetin conscienciar a residents, visitants i sectors empresarials de la importància de la transició energètica. A més, contribuirà notablement a la consecució dels objectius que marca la Llei de canvi climàtic, i fomentarà la creació de noves dinàmiques de col·laboració entre veïnats i sectors empresarials de les zones turístiques, amb l’energia com a vector de transformació.

Concretament es planteja la instal·lació d’autoconsum elèctric en zones turístiques que, gestionades de forma centralitzada, permetin proveir d’electricitat neta a establiments turístics, administracions públiques, habitatges no vacacionals, i amb especial atenció d’aquelles llars vulnerables.

El conseller Yllanes ha assegurat que” la creació d’aquestes comunitats d’energia renovable en zones turístiques suposarà un gran canvi en el modelo energètic de les Illes, posant-nos al capdavant de la transició energètica però sin oblidar als més vulnerables i lluitant de forma directa contra la pobresa energètica”.

Per desenvolupar-lo es farà una convocatòria pública en la qual els municipis interessats podran presentar el seu projecte per participar al pla pilot que tindrà una durada de tres anys. Es seleccionaran, a través de concurs públic, un mínim de cinc projectes i un màxim de deu. Per a la selecció es tindrà en compte la distribució adequada entre totes les illes, el màxim d’inversió per projecte i serà requisit reservar un mínim de l’energia excedentària del sistema compartit per destinar-la a llars vulnerables de la zona que inicialment no participin al projecte. Posteriorment, a més, es podran realitzar convocatòries de selecció d’habitatges de llars vulnerables per poder disposar de l’excedent d’energia de la comunitat en règim d’autoconsum.

Els projectes presentats pel sector privat seran subvencionats en un 80% del seu cost, mentre que els presentats pel sector públic o per llars vulnerables es subvencionaran al 100%. El cost total d’aquesta iniciativa serà de 21 milions d’euros.

Tot aquest sistema tindrà una gestió centralitzada, en el qual s’hauran de trametre les dades de producció de cadascuna de les instal·lacions que formen part del pla pilot i es col·locaran pantalles exteriors de comunicació a zones representatives per informar de la producció d’energia renovable de manera instantània.

Amb tot, aquest projecte permetrà que hotels, comerços i veïnats coprodueixin l’energia elèctrica que consumeixin. Però també, durant els mesos que aquests edificis no consumeixin energia (hotels a l’hivern o escoles a l’estiu), l’electricitat produïda es podrà consumir al mateix nucli, fins i tot pels que no tenguin teulada solar.

Per altra banda, aquesta iniciativa comportarà altres avantatges, com la modernització i diversificació de l’economia amb l’entrada a sectors tecnològics i econòmics emergents, potenciarà la creació de nous llocs de feina qualificada i de proximitat, i la creació de models de negoci innovadors pel teixit empresarial existent a les Illes. La producció d’energia a cost zero reduirà, a més, el cost energètic i millorarà la competitivitat de les empreses de les zones turístiques, al temps que donarà resposta a la pobresa energètica. També permetrà la implantació de renovables en zones urbanitzades, evitant la seva instal·lació a sòl rústic i apropant la producció al consum.

Amb aquesta iniciativa es crea una via nova per donar compliment a la Llei de canvi climàtic i transició energètica, implicant al sector turístic, gran consumidor d’energia, en la reducció de la petjada de consum de carboni, i fent-lo partícip del canvi de model energètic.