torna

Detall de la notícia

Imatge 3874416

Un total de 652 balears s'autoprohibeixen l'accés a sales i webs de joc i apostes en línia

El Registre d’Autoprohibits de les Illes Balears és una llista gestionada per la Direcció General de Comerç, dependent de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en la qual s’inclouen totes les persones que, a petició pròpia, volen que se’ls prohibeixi l’entrada a locals i llocs en línia dedicats als jocs d’atzar.

 

En el dia d’avui, 652 persones hi estan donades d’alta. Un total de 480, gairebé 3 de cada 4 inscrits, són homes. La resta, 190, són dones. Entre aquestes persones de les Illes Balears que s’autoprohibeixen l’entrada a les sales i a les webs de joc, hi ha 44 joves que tenen entre 19 i 25 anys. Tots, a excepció d’un d’aquests inscrits nascuts a partir de l’any 1994, són homes.

 

La inscripció en el Registre d’Autoprohibits és gratuïta i es pot fer de manera voluntària, però també s’hi donen d’alta les persones incapacitades mitjançant sentència judicial ferma.

 

Com inscriure’s en el Registre d’Autoprohibits

Per inscriure’s en el Registre només s’ha d’omplir un formulari amb les dades personals de l’interessat. La Direcció General de Comerç, a través del Servei de Joc, gestiona la sol·licitud i fa arribar la informació a totes les sales de joc de la comunitat autònoma, com també a les pàgines web de joc i apostes en línia.

 

La llista s’actualitza de manera periòdica. D’aquesta manera, els negocis del sector del joc, que tenen l’obligació de comprovar la identitat dels seus clients, han de denegar l’accés a qualsevol persona que estigui donada d’alta en el Registre.

 

La inscripció en el Registre d’Autoprohibits és indefinida. No obstant això, l’interessat pot demanar que se’l doni de baixa. Per fer-ho han d’haver passat sis mesos, com a mínim, d’ençà de l’alta a la base de dades. A més, també s’ha d’abonar una taxa autonòmica i dissuasòria de 230,13 euros.

 

El Registre d’Autoprohibits de la Comunitat Autònoma està en marxa des de fa 25 anys. En els darrers anys, des de 2011, s’hi han inscrit un total de 115 persones.

 

Durant els set primers mesos d’enguany ja s’han registrat 10 altes noves. Es tracta d’un lleuger repunt, ja que són més altes de les que es varen registrar el 2018, quan se’n comptabilitzaren un total de 9. El 2017, varen ser 19 les persones que sol·licitaren inscriure’s en el Registre autonòmic.

 

Darreres altes en el Registre d’Autoprohibició de les Illes Balears

ANY

ALTES EN EL RA

ANY

ALTES EN EL RA

2011

17

2015

7

2012

11

2016

7

2013

18

2017

19

2014

17

2018

10

 

 

Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc

Els autoprohibits de les Illes també tenen la possibilitat de constar en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc. Aquesta llista és d’àmbit estatal i, per tant, la prohibició d’accedir a les sales de joc s’amplia a tot el territori espanyol.

 

El dia 1 d’agost de 2019, el RGIAJ té actives 47.700 persones. I de la mateixa manera que en el Registre autonòmic, aquí també són majoria els homes. Ells suposen més del 75 % dels inscrits, mentre que les dones el 25 %: són 35.830 homes i 11.870 dones els qui tenen prohibit accedir a sales i webs de jocs d’atzar.