torna

Detall de la notícia

Imatge 3867257

Afers Socials i Esports destina 150.000 € a una nova ajuda per a l'organització d'esdeveniments esportius

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha obert una convocatòria d’ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius que ajudin a promocionar l’esport d’alt nivell a les Illes Balears. L’objectiu és donar rellevància i suport als projectes organitzats per federacions esportives, delegacions territorials de les federacions espanyoles o clubs esportius.

La convocatòria, que ha sortit avui publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, destinarà un màxim de 150.000 € a projectes que es realitzin en l’àmbit geogràfic de les Illes Balears i que hagin tingut lloc entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.

Segons el director general d’Esports, Carles Gonyalons, «era una eina necessària per donar el suport que han de menester les federacions i clubs esportius per poder organitzar grans esdeveniments a les Illes Balears».

Val a dir que s’entén per esport d’alt nivell la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l’esport base i té una funció representativa de les Illes Balears en proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, hi ha esports que poden complir amb aquest objecte fins i tot en categories de competició de segon o tercer nivell (atenent les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals) o, també, en categories d’edat inferiors a l’absoluta.

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de trenta dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. Una vegada passat aquest termini, una comissió tècnica i una comissió avaluadora examinaran les sol·licituds presentades basant-se en els criteris establerts que s’especifiquen en la convocatòria d’ajuts anunciada avui.

L’ajuda pública anirà d’un mínim de 1.000 € a un màxim de 10.000 €, depenent dels supòsits que s’especifiquen en la convocatòria de subvencions per a esdeveniments esportius de 2019