torna

Detall de la notícia

Imatge 3867296

Període mitjà de pagament de proveïdors

D'acord amb el compromís número 19 de la nostra carta de serveis, en aquest apartat publicarem mensualment el document a on consta el període mitjà de pagament dels proveïdors de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en concret el corresponent a l'EBAP.