torna

Detall de la notícia

Imatge 3849325

Model de declaració de veracitat de dades bancàries

Les persones que figuren a la llista com a beneficiaris provisionals de l’ajuda de lloguer (annex I) disposen de fins al 30 de setembre, per aportar presencialment a les oficines de l’IBAVI en el termini indicat, el model original que figura a l'annex V de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de dia 30 d’agost de 2018 (model de declaració de veracitat de dades bancàries).

S’ha de presentar un annex V per cada un dels titulars del contracte d’arrendament, degudament emplenat i signat per ambdues cares.

Es pot descarregar l’imprès AQUÍ.

Únicament s’atendrà amb CITA PREVIA que es pot sol·licitar al telefon 900780000 o mitjançant el següent enllaç:

https://citaajudeshabitatge.fundaciobit.org/citaajudeshabitatge/reservar-cita;lang=ca