torna

Detall de la notícia

Consulta pública previa a la redacció del Projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats.

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

    a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

    b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

    c. Objectius de la norma.

    d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del Projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de la consulta (fins dia 8 d'agost de 2019). Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

Per a més informació podeu descarregar el document adjunt “Memòria consulta prèvia del projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment”.