torna

Detall de la notícia

Pla per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2022)

Aquest Pla Autonòmic s’ha elaborat en el marc de la Mesa de Creació i Coordinació, i es desenvolupa amb la col·laboració de tots els agents socials i institucionals participants, amb l’objectiu de treballar la prevenció, la intervenció i la sensibilització envers el tràfic, i de garantir l’efectiva protecció, recuperació i integració social, psicològica i laboral de les dones i nines en situació de tràfic d’éssers humans per a l’explotació sexual i en situació de prostitució. Representa, per tant, el marc d’acció que permetrà contextualitzar tota la intervenció i la planificació d’accions de totes les entitats implicades en la lluita contra aquesta xacra.

La finalitat és dur a terme accions de prevenció encaminades a l’erradicació de la problemàtica mitjançant la sensibilització i la formació dirigides a la ciutadania en general, especialment als homes, així com a les professionals i als professionals implicats en la lluita contra el TDNES, i incidir en el disseny i la implantació de plans d’inserció sociolaboral, de suport psicològic i d’acompanyament, i d’assessorament jurídic.


El Pla preveu accions d’investigació i de millora del coneixement sobre els perfils i les necessitats de les víctimes i sobre el perfil dels prostituïdors, entre d’altres.