torna

Detall de la notícia

Imatge 3837341

Tasques de regeneració d'algunes varietats locals d'hortalissa del banc de llavors de l'IRFAP

Aquestes darreres setmanes s'han iniciat les tasques de sembra i trasplantament de les varietats locals de 33 accessions de tomàtigues, entre elles algunes de tomàtiga de ramellet, altres d'ensalada com la tomàtiga de Valldemossa o la de cor de bou. El total de tomatigueres sembrades ha estat de 480 plantes. També hi ha altres varietats de pebres, albergínies, mongetes, melons, síndries i alfabeguera. El total de plantes sembrades és de 645.

Aquestes varietats s'han sembrat a les parcel·les de cultiu de l'edifici de sa Granja on hi ha l'Institut de Recerca, Formació d'Agricultura i Pesca (IRFAP). Aquestes plantes procedeixen del banc de germoplasma de la Conselleria d'Agricultura, que entre els anys 2008 i 2010 va dur a terme prospeccions per alimentar aquest banc.

La majoria d'aquestes varietats seran seleccionades per ser caracteritzades amb la finalitat de fer una fitxa que s'inclourà al Catàleg d'Interès Agrari de les Illes Balears. Igualment, de totes les varietats se seleccionaran les millors plantes i fruits per tal d'extreure'n llavor i així regenerar el banc de llavors de la Conselleria.