torna

Detall de la notícia

Imatge 3837143

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut

Finalitat

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum convoquen anualment el programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) amb l’objectiu que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludables i que els centres educatius es converteixin en un entorn afavoridor per a la salut i el benestar.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Contactes de les persones que coordinen el programa

  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62317). Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es.
  • Servei de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública i Participació. Telèfon: 971 177 383 (extensió 67471). Adreça electrònica: promociosalut@dgsanita.caib.es.

Formació

Cada curs escolar s’organitzen sessions de formació permanent del professorat del programa CEPS.

 

 

Altres recursos: