torna

Detall de la notícia

Imatge 3814069

Els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports es trametran, per primera vegada, per correu electrònic als destinataris

Aquests dies s’està enllestint la tramesa dels certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears corresponents a la convocatòria de gener de 2019.

La Resolució final d’aptes de la convocatòria de proves de gener de 2019 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del passat 14 de maig i ara correspon expedir els diplomes corresponents. La novetat és que, per primera vegada, els diplomes es faran arribar per correu electrònic als destinataris.

Els certificats emesos, que estan signats digitalment, es faran arribar a les persones que els han obtingut durant la primera quinzena de juny mitjançant la bústia titols@dgpoling.caib.es.

D’aquesta manera, a més de simplificar les tasques administratives, s’aconseguirà reduir notablement el temps de recepció dels diplomes per part de les persones interessades. Cal tenir en compte que, fins ara, els diplomes s’imprimien i es recollien presencialment als diferents punts de recollida de cada illa.
 
En cas d’incidència en la recepció, es pot contactar a través de la bústia certificacio@dgpoling.caib.es amb la Direcció General de Política Lingüística, òrgan competent per convocar, organitzar i gestionar les proves i expedir els certificats.