torna

Detall de la notícia

Imatge 3813997

La Direcció General de Consum recomana una actitud responsable a l'hora d'aprofitar les rebaixes

La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut recomana una actitud responsable a l’hora d’aprofitar les ofertes del tradicional període de rebaixes i aconsella defugir del consumisme i comprar només allò que realment es necessita, per a la qual cosa convé planificar les compres i fer una llista abans d’anar de rebaixes. Igualment, es recomana ser crítics amb la publicitat i no deixar-se endur pels missatges enganyosos.

Consum recomana als consumidors sol·licitar informació al comerç sobre si s’accepten canvis o devolucions, atès que el venedor no té cap obligació de canviar el producte si està en perfecte estat, llevat que així ho anunciï. També és important conservar els comprovants de pagament, les etiquetes i les garanties, per poder-los utilitzar en cas que s’hagi de presentar una reclamació.

Consum també recorda que són vigents els mateixos drets que quan es fa la compra de manera tradicional i aconsella comprar en llocs virtuals segurs.

Quant a les obligacions dels comerços, la Direcció General recorda que:

— Els venedors no poden adquirir els productes especialment per a la venda en rebaixes; han de ser articles que hagin estat a la venda abans a un preu superior.

— Els comerciants han d’indicar clarament el preu de venda anterior i el rebaixat, o bé hi ha de figurar el preu normal de venda i el percentatge de la rebaixa que s’aplicarà en el moment de la compra.

— Els preus de venda han de figurar tant en els aparadors com a l’interior del comerç.

— L’anunci de vendes en rebaixes, en general, ha d’afectar com a mínim la meitat dels productes oferts a l’establiment, sense perjudici que es pugui anunciar la de cada article en concret, que s’ha d’identificar i diferenciar degudament de la resta.

— Els productes rebaixats han d’estar diferenciats d’altres tipus de vendes a preus inferiors dels habituals, com els articles en liquidació, els saldos o les ofertes especials. En cap cas els productes que es venen en rebaixes no poden ser saldos, és a dir, articles que presenten alguna tara o defecte en la fabricació.

— El comerciant ha d’acceptar els mitjans de pagament habituals -entre els quals hi ha les targetes de crèdit- i no pot carregar un percentatge superior per l’ús de targetes de crèdit ni rebutjar la compra per aquest sistema si habitualment s’utilitza en el seu comerç.

— Els comerços han d’indicar que hi ha fulls de reclamacions.

Es pot trobar més informació a portalconsum.caib.es i les persones que necessitin assessorament individualitzat poden demanar cita prèvia al següent número de telèfon gratuït d’atenció al consumidor: 900 16 60 00.