torna

Detall de la notícia

Imatge 3813493

Balears comptarà aquest nou curs amb 30 inspectors d'Educació després de les darreres oposicions

\ La Mesa també ha tractat el procés d'adjudicació de places

El cap del Departament d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós, ha presentat avui a la Mesa Sectorial d’Educació el resultat de les oposicions a aquest departament que han finalitzat recentment.

Arbós ha destacat que el nou curs 2019/20 comptarà amb una plantilla de 30 inspectors: 4 a Eivissa, 3 a Menorca i 23 a Mallorca. Del total de 30, 26 tenen plaça definitiva i 4 són interins (11%). A més ha explicat que en començar la legislatura hi havia 10 inspectors: 2 a Eivissa, 0 a Menorca i 8 a Mallorca i que s’han celebrat dues oposicions en aquest cos, l’any 2017 i l’any 2019 fins a assolir la xifra actual.

Finalment, Arbós ha afirmat que "ara es compta amb el cos adequat d’inspectors per a les Illes" i ha volgut agrair la feina de tots els implicats en el procés d’oposicions.

Llista única i més informació a l’hora de triar plaça

La Mesa també ha tractat l'esborrany de Resolució per la qual es convoca, per al curs 2019-2020, el procés d’adjudicació de places. Aquest procés afecta a les destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i als desplaçats per manca d’horari, a més dels funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, els funcionaris docents en pràctiques, i els aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari.

A més també s’ha aprovat les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2019-2020, el procés d’adjudicació de substitucions.

En aquest procés, una de les novetats més destacades d’enguany és l’aplicació de la llista única de professorat, a diferència dels anys anteriors. Aquesta novetat suposa que el criteri que ordena la llista és només el de la puntuació, independentment dels cossos. “Aquesta novetat” ha explicat la directora de Personal Docent “és molt important ja que fa que el sistema d’adjudicació de places sigui més just perquè no fa diferències per cossos”.  

Rafaela Sánchez, ha destacat altres novetats en el procés d’adjudicació de places, com el fet que cada docent en triar una plaça veurà un desplegable amb tota la informació “l’usuari triarà la plaça per la que està interessat i li sortirà un desplegable amb tota la informació del centre corresponent, es a dir, si fa feina per projectes, si és un centre PIP, l’horari, les assignatures, si les assignatures són al matí o a la tarda...”