torna

Detall de la notícia

Imatge 3812812

Convocades les ajudes complementàries per a alumnat universitari de les Illes que participa en programes de mobilitat dins la Unió Europea

Ja s’han publicat en el BOIB aquestes ajudes, que es convoquen per primera vegada a les Balears

El Butlletí Oficial de les Illes Balears ja ha publicat la convocatòria de les ajudes complementàries per a alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019.

L’objectiu d’aquestes ajudes és contribuir a situar la formació dels alumnes universitaris de les Illes Balears a un nivell de qualitat semblant al de la resta de països de la Unió Europea i facilitar la mobilitat d’alumnes entre els diferents centres d’ensenyament superior.

Es tracta de la principal novetat del 2019 inclosa en el programa d’ajuts per a estudiants universitaris de les Illes Balears que s’han de desplaçar fora de l’illa de residència per cursar estudis universitaris a qualsevol país de la UE-28, que enguany compta amb una dotació total de 650.000 euros, 150.000 dels quals es destinen a la convocatòria d’ajudes complementàries per als alumnes de les Illes Balears que participin en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea.

La dotació de les ajudes és, com a màxim, de 600 euros i aquestes són compatibles amb altres de destinades a programes institucionals de mobilitat per a alumnes universitaris i amb les concedides en el marc del programa estatal de beques i ajudes a l’estudi per a l’any acadèmic 2018-2019.

Atesos l’interès i l’acceptació de les ajudes per a estudiants universitaris en anys anteriors, es considera estratègic iniciar una línia específica d’ajudes de mobilitat nacional i internacional durant l’any acadèmic 2018-2019.

A més, aquesta convocatòria inclou una modalitat específica mitjançant la qual s’ofereixen 20 ajudes de mobilitat a l’Euroregió Pirineus Mediterrània, dins la qual s’estableixen com a àrees prioritàries les temàtiques considerades estratègiques per a l’Eurocampus, que són les següents: plataformes tecnològiques relacionades amb la salut, agroalimentació, biotecnologia i turisme.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, creada el 29 d’octubre de 2004, és un projecte de cooperació política entre les Illes Balears, Catalunya i Occitània amb l’objectiu de crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori i contribuir a la construcció d’una Europa unida, solidària i propera als ciutadans.

Per a més informació, es pot consultar el BOIB de 18 de juny de 2019 i la pàgina web http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3345491&coduo=203&lang=ca.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de juliol.