torna

Detall de la notícia

Obert el termini de presentació de sol·licituds per participar als programes de qualificació inicial del curs 2019-2020.

Es publica al BOIB la resolució per la qual es convoquen els ajuts per desenvolupar els programes de qualificació inicial per al curs 2019-2020, i s’obre el termini per presentar les sol·licituds corresponents. Com a novetat, al grup d’entitats col·laboradores que hi poden participar (les corporacions locals, les mancomunitats de municipis, les organitzacions no governamentals i les associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre) s’hi afegeix el grup d’entitats de l’economia social, tal com va proposar el Consell Escolar de les Illes Balears en la tramitació de l’ordre que ha de regular i donar estabilitat a aquests programes, la qual, actualment, es troba al Consell Consultiu.

Els PQI contribueixen a pal·liar l’abandonament escolar prematur, ja que l’objectiu d’aquesta formació és que l’alumnat desenvolupi les capacitats i les destreses suficients per aconseguir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’assolir una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves habilitats i expectatives personals o que puguin, també, continuar amb la seva formació.

Els programes de qualificació inicial varen començar el curs 2016-2017 i, fins avui, s’han desenvolupat més de 50 projectes en què han participat prop de 800 alumnes, amb la col·laboració de diferents entitats i corporacions locals de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Aquest curs escolar 2018-2019 hi participen 12 entitats que tenen en marxa 17 projectes, amb un pressupost de 948.750,00 €. Aquest pressupost es mantindrà per al proper curs 2019-2020.

Més informació a l’enllaç:

http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_pqi_2019-2020/