torna

Detall de la notícia

El CEIP Sa Indioteria, primer centre que comptarà amb la col·laboració d'un docent mentor el proper curs escolar

El  conseller d’Educació i Universitat ha signat el primer nomenament de docent mentor per al curs 2019-2020.  La persona sol·licitant, mestra jubilada, col·laborarà en el foment i millora de la convivència al CEIP Sa Indioteria de Palma.

Aquesta nova figura de docent mentor es correspon amb una persona docent jubilada, amb una llarga trajectòria acadèmica marcada per l’excel·lència i una destacada contribució al sistema educatiu, que voluntàriament vol continuar col·laborant amb els centres docents públics i amb la xarxa de formació permanent del professorat.

La finalitat d’aquesta iniciativa és reconèixer el potencial humà i la col·laboració generosa dels docents jubilats, així com aprofitar els seus coneixements i la seva trajectòria pedagògica, innovadora i investigadora, preferentment en aspectes relacionats amb la inclusió, qualitat, recerca i innovació educativa del centre.

Les activitats que poden dur a terme consisteixen, entre d’altres, en fer xerrades i conferències; col·laborar en activitats complementàries i extraescolars com celebracions, festes escolars, activitats esportives i amb les escoles de pares i mares; fomentar la lectura i les biblioteques escolars; elaborar revistes i publicacions; i col·laborar en programes de millora de la convivència, la coeducació, el treball cooperatiu, l’aprenentatge servei i el treball per projectes.

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud al director del centre amb el qual volen col·laborar.

Normativa:

 

-  Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 de febrer de 2019 (BOIB núm. 23, de 21 de febrer)

-   Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de febrer de 2019 (BOIB núm. 34, de 14 de març)