torna

Detall de la notícia

Llistes classificades per sectors, amb l'ordre de prelació del personal ATE

Es publiquen les llistes elaborades per la Secretaria General de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, classificades per sectors, amb la puntuació i l'ordre de prelació per la tria, si s'escau, del personal laboral de la categoria professional ATE que en aquest moment ocupa un lloc de feina de la Relació de Llocs de Treball.