torna

Detall de la notícia

Llistes classificades per sectors, amb l'ordre de prelació del personal ATE

Es publiquen les llistes elaborades per la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat, classificades per sectors, amb la puntuació i l'ordre de prelació per a la tria, si s'escau, del personal laboral de la categoria professional ATE que en aquest moment ocupa un lloc de feina de la Relació de Llocs de Treball.

AVÍS IMPORTANT: aquestes llistes poden estar subjectes a modificacions arran de la resolució del concurs de trasllats.