torna

Detall de la notícia

Imatge 3800905

Camps d'aprenentatge IB curs 2019 - 2020

Els Camps d’Aprenentatge són centres educatius que depenen de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Finalitat: Desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Persones destinatàries: Tots els centres educatius adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat

Més informació: a la web dels camps d'aprenentatge.

Novetats

10/06/2019: Publicació de la Instrucció 16/2019, de 7 de juny, per la qual es regulen les sol·licituds de participació en els camps d'aprenentatge pel curs 2019-2020.