torna

Detall de la notícia

Imatge 3800864

Camps d'Aprenentatge de les Illes Balears

Els Camps d’Aprenentatge de les Illes Balears són centres educatius que depenen de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Ofereixen a tot l’alumnat dels centres docents de les Illes Balears la possibilitat de desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Web dels Camps d'Aprenentatge de les Illes Balears

 

Curs 2021 - 2022

Curs 2020 - 2021

Curs 2019 - 2020

Curs 2018 - 2019