torna

Detall de la notícia

Proposta d'acord a la Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics sobre la convocatòria pública de projectes d'inversió

Es publica el certificat de la proposta d'acord a la Junta Rectora del Consorci de l'aprovació de la despesa per a la segona modificació de les bases de la convocatòria pública per a la selecció dels projectes d'inversió i actuacions per a la millora de l'oferta turística de l'Illa de Mallorca corresponent a l'exercici de 2018, pel qual s'incrementa el pressupost en 6.967.839,75 euros.