vuelve

Detalle de la noticia

Convocatòria d'ajuts FPI i FPI_E 2019

Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l’objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

Són destinatàries dels ajuts les entitats ubicades a les Illes Balears que tenguin la capacitat de formalitzar els contractes laborals. 

Les persones candidates interessades en aquests ajuts (personal investigador en formació) poden presentar propostes a les entitats, amb el vistiplau del director de la tesi i de l’investigador principal del projecte.

Per a més informació: https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/3792604