torna

Detall de la notícia

La Direcció General de Transparència i Bon Govern posa en marxa un directori de bones pràctiques en matèria de responsabilitat social corporativa (RSC)

Aquest Directori de Bones Pràctiques té com a finalitat fer públiques i valorar les bones pràctiques en aquesta matèria que es duen a terme en l’àmbit de les Illes Balears.

El Directori inclou una secció dedicada a les administracions públiques i una altra a les empreses privades que, alhora, se subdivideix en tres àmbits: empreses i agents socials; economia social i solidària, i tercer sector social.

La pàgina del Directori disposa també d’un geolocalitzador per situar en el mapa les empreses i administracions que apareixen en el Directori.

En l’actualitat, ja hi ha un total d’onze bones pràctiques, tres en l’àmbit de les administracions públiques, i les altres vuit en l’àmbit privat, que corresponen a un total de sis empreses. A més, hi ha una sèrie de pràctiques pendents de ser valorades i publicades.

Les bones pràctiques que es valoren en aquest Directori es relacionen amb 8 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l’ONU. Es tracta dels objectius 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16 i 17, que es refereixen als aspectes següents:

    — Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nines (objectiu 5).
    — Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom (objectiu 7).
    — Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (objectiu 8).
    — Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (objectiu 9).
    — Reduir la desigualtat en i entre els països (objectiu 10).
    — Garantir modalitats de consum i producció sostenibles  (objectiu 12).
    — Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a tothom i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells (objectiu 16).
    — Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (objectiu 17).


Cada bona pràctica presentada es valorarà en funció de la seva relació amb aquests objectius, però també es tindrà en compte el seu grau d’innovació.

Des de la pàgina rsc.caib.es es pot accedir al Directori, es pot enviar una bona pràctica i es pot ajudar a difondre’l perquè arribi al nombre més gran possible d’administracions i empreses.

Si el que es pretén és enviar una bona pràctica, primer s’ha d’emplenar una sol·licitud d’adhesió al Directori, amb les dades de l’entitat i del seu representant. És important que se signi la sol·licitud i es posi també el segell de l’entitat corresponent. Després, s’ha d’emplenar un formulari en què es recullen les dades de la bona pràctica. Una vegada emplenats els dos documents, s’ha d’escanejar la sol·licitud i des de la pàgina del formulari cal adjuntar-la i pitjar el botó «Envia» que apareix a la part de baix de la pàgina.

Ajudar a difondre el Directori és encara més fàcil. Es tracta de copiar la imatge i l’URL per incorporar-la a la vostra pàgina web.


Enllaços:

— Per enviar una bona pràctica o ajudar-nos a difondre el Directori, o per accedir-hi, i per a altres aspectes de l’RSC:

rsc.caib.es


— Per a un accés immediat al Directori:

http://www.caib.es/sites/rsc/ca/inicio/


La Direcció General ha presentat el Directori en la desena edició dels Premis Corresponsables a Espanya i l’Amèrica Llatina de la Fundació Corresponsables, que premia les iniciatives i les pràctiques més innovadores i sostenibles en responsabilitat social en general i, particularment, en comunicació responsable. Aquests premis son els més participatius i reconeguts a escala internacional en matèria de sostenibilitat, responsabilitat social i ODS, i estan oberts a organitzacions públiques, privades i sense ànim de lucre. El jurat valorarà la creativitat, la innovació, l’alineació de la iniciativa amb l’activitat bàsica de l’entitat, la sostenibilitat, la comunicació realitzada i la creació de valor compartit. El termini de presentació candidatures acaba el 31 de maig de 2019. Més informació en aquest enllaç: https://www.corresponsables.com/actualidad/X-Premios-Corresponsables.

Aquest Directori de Bones Pràctiques té com a finalitat fer públiques i valorar les bones pràctiques en aquesta matèria que es duen a terme en l’àmbit de les Illes Balears.

 

El Directori inclou una secció dedicada a les administracions públiques i una altra a les empreses privades que, alhora, se subdivideix en tres àmbits: empreses i agents socials; economia social i solidària, i tercer sector social.

 

La pàgina del Directori disposa també d’un geolocalitzador per situar en el mapa les empreses i administracions que apareixen en el Directori.

 

En l’actualitat, ja hi ha un total d’onze bones pràctiques, tres en l’àmbit de les administracions públiques, i les altres vuit en l’àmbit privat, que corresponen a un total de sis empreses. A més, hi ha una sèrie de pràctiques pendents de ser valorades i publicades.

 

Les bones pràctiques que es valoren en aquest Directori es relacionen amb 8 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l’ONU. Es tracta dels objectius 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16 i 17, que es refereixen als aspectes següents:

 

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nines (objectiu 5).

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom (objectiu 7).

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (objectiu 8).

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (objectiu 9).

Reduir la desigualtat en i entre els països (objectiu 10).

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles (objectiu 12).

Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a tothom i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells (objectiu 16).

Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (objectiu 17).

 

 

Cada bona pràctica presentada es valorarà en funció de la seva relació amb aquests objectius, però també es tindrà en compte el seu grau d’innovació.

 

Des de la pàgina rsc.caib.es es pot accedir al Directori, es pot enviar una bona pràctica i es pot ajudar a difondre’l perquè arribi al nombre més gran possible d’administracions i empreses.

 

Si el que es pretén és enviar una bona pràctica, primer s’ha d’emplenar una sol·licitud d’adhesió al Directori, amb les dades de l’entitat i del seu representant. És important que se signi la sol·licitud i es posi també el segell de l’entitat corresponent. Després, s’ha d’emplenar un formulari en què es recullen les dades de la bona pràctica. Una vegada emplenats els dos documents, s’ha d’escanejar la sol·licitud i des de la pàgina del formulari cal adjuntar-la i pitjar el botó «Envia» que apareix a la part de baix de la pàgina.

 

Ajudar a difondre el Directori és encara més fàcil. Es tracta de copiar la imatge i l’URL per incorporar-la a la vostra pàgina web.

 

 

Enllaços:

 

Per enviar una bona pràctica o ajudar-nos a difondre el Directori, o per accedir-hi, i per a altres aspectes de l’RSC:

 

rsc.caib.es

 

 

Per a un accés immediat al Directori:

 

http://www.caib.es/sites/rsc/ca/inicio/

 

 

La Direcció General ha presentat el Directori en la desena edició dels Premis Corresponsables a Espanya i l’Amèrica Llatina de la Fundació Corresponsables, que premia les iniciatives i les pràctiques més innovadores i sostenibles en responsabilitat social en general i, particularment, en comunicació responsable. Aquests premis son els més participatius i reconeguts a escala internacional en matèria de sostenibilitat, responsabilitat social i ODS, i estan oberts a organitzacions públiques, privades i sense ànim de lucre. El jurat valorarà la creativitat, la innovació, l’alineació de la iniciativa amb l’activitat bàsica de l’entitat, la sostenibilitat, la comunicació realitzada i la creació de valor compartit. El termini de presentació candidatures acaba el 31 de maig de 2019. Més informació en aquest enllaç: https://www.corresponsables.com/actualidad/X-Premios-Corresponsables.