torna

Detall de la notícia

Imatge 3780068

Autoritzada la despesa per licitar les obres de 105 nous habitatges de protecció oficial

Avui el Consell de Govern ha autoritzat l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) a iniciar l’expedient de licitació de les obres per a la construcció d’un total de 105 nous habitatges de protecció oficial (HPO) inclosos en el Pla d’Habitatge 2016-2020.

Aquests nous 105 HPO, dividits en 5 promocions, es començaran a construir, una vegada adjudicades les obres de cadascuna de les promocions que es licitaran, a partir de la setmana que ve, entre els mesos de juliol i setembre. La inversió que es destinarà a la construcció d’aquests habitatges és d’11,2 milions d’euros.

Aquests habitatges les obres del quals ara es licitaran estan ubicats a Palma (un total de 32), a Inca (54) i a Eivissa (19).

En concret, a Palma s’iniciarà la construcció de 3 promocions: al carrer de Salvador Espriu, 37 (19 HPO); una segona al carrer de Salvador Espriu (8 HPO, les obres dels quals es liciten avui) i al carrer de la Posada de Montserrat, 12 (5 HPO).

A Inca es construirà una promoció de 54 HPO i aparcaments al carrer de Canonge Sebastià Garcias Palou, i a Eivissa, s’autoritza la licitació de les obres de 19 HPO del carrer Xarch.

La inversió de les obres a les quals avui ha donat el vistiplau el Consell de Govern es divideix en 2,6 milions per a la promoció d’Eivissa; 6,7 milions per a la d’Inca, 2,8 milions i 822.488 € per a les de Salvador Espriu i 683.057 € per a la de Posada de Montserrat.
 
En conjunt, el Pla d’Habitatge va incloure inicialment la construcció de 511 habitatges de protecció que, en aquests moments, es troben en diferents fases: en construcció (com per exemple els del carrer de Regal de Palma) o les tres promocions de Menorca (dues a Maó i una a Sant Lluís), a punt d’iniciar les obres (per exemple, les 57 HPO des Molinar) o a punt d’iniciar la licitació, com les que avui han estat objecte de l’Acord del Consell de Govern.

Als 511 habitatges protegits inclosos en el Pla d’Habitatge 2017-2020, s’han pogut sumar progressivament altres habitatges que s’han inclòs en la planificació a partir de cessions de sòl públic i acords amb diferents institucions, com, per exemple, l’acord amb el Consell de Mallorca per a la construcció de 244 HPO als solars de Can Domenge.

En aquests moments, s’executen prop de 800 HPO, en fase de licitació d’obres, de redacció de projectes o inclosos en la licitació.