torna

Detall de la notícia

Imatge 3778862

Aplicació per al curs 2019-2020 de l'acord de reducció de la jornada lectiva dels docents de secundària i batxillerat de l'ensenyament concertat

NOVETAT: [29.08.2019] Publicació de la Resolució definitiva i termini per interposar recurs d'alçada.  El termini per a la interposició del recurs d'alçada davant el conseller d'Universitat i Recerca és d'1 mes comptador des de l’endemà de la seva publicació. Per tant, del 30 d'agost al 30 de setembre de 2019, atès que dia 29 de setembre és inhàbil (article 30.5 de la Llei 39/2015) .

El recurs d'alçada s'ha d'interposar juntament amb la documentació acreditativa que el fonamenti, si escau.