torna

Detall de la notícia

Imatge 3773211

Autoritzada la licitació de les obres d'ampliació del CEIP Ses Comes a Porto Cristo

\ L’ampliació suposarà una inversió de 871.431 €
\ Amb la reforma, el centre tindrà quatre noves aules i un nou espai cobert

El Consell de Govern ha autoritzat l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) a licitar les obres d’ampliació del CEIP Ses Comes a Porto Cristo, per una quantitat de 871.431 euros.

El Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 (PIE 2016-2023), aprovat per la Conselleria d’Educació i Universitat, preveu en la planificació d’infraestructures per a l’any 2019 l’ampliació del CEIP Ses Comes. 

La inclusió d’aquesta actuació en el PIE 2016-2023 ve motivada pel creixement poblacional dels darrers anys. Aquest increment de l’alumnat fa necessari dotar el centre de la infraestructura corresponent, eliminant les aules modulars i recuperant espais d’usos comuns. Aquestes circumstàncies han determinat que la Conselleria d’Educació i Universitat iniciàs les tramitacions corresponents per donar resposta a la necessitat pública educativa plantejada al dit municipi.

A aquests efectes, l’IBISEC ha redactat el corresponent projecte bàsic i d’execució, amb una inversió superior a 500.000 euros, cosa que obliga a ser aprovat pel Consell de Govern.

Cal recordar que el passat setembre, la Conselleria i l’Ajuntament de Manacor arribaren a un acord per ampliar el centre amb una important reforma que permetrà la construcció de quatre noves aules i un nou espai cobert, així com l’eliminació de barreres arquitectòniques, amb un cost de més de 800.000 euros, obres que estaran enllestides per al proper curs 2019-2020. 

El projecte d’ampliació del CEIP Ses Comes
El projecte d’ampliació consisteix en la construcció d’un nou mòdul amb quatre aules per a educació infantil i un espai cobert en el pis superior perquè actuï com a gimnàs. D’aquesta manera es podria aprofitar l’aula que a l’actualitat es fa sevir per fer educació física i arribar a les cinc aules que necessita el centre; així, s’alliberaria de les cinc aules modulars que fa servir durant aquest curs. 

Per la construcció d’aquest nou centre  s’ha sol·licitat el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).