torna

Detall de la notícia

Imatge 3773126

Educació destina més d'1,7 milions d'euros a contractar 300 auxiliars de conversa per al curs 2019-2020

\ Un total de 320 auxiliars per al proper curs, que cobriran les necessitats de 388 centres
\ Els auxiliars de conversa milloren la competència comunicativa en llengua estrangera

El Consell de Govern ha autoritzat el conseller d’Educació i Universitat a disposar de la despesa total d’1.756.800 € corresponents a l’assignació dels 300 auxiliars de conversa prevists per al curs escolar 2019-2020. Aquest import cobreix els ajuts i l’assegurança de cobertura sanitària i de repatriació dels auxiliars de conversa.

El passat curs 2018-2019 hi havia un total de 320 auxiliars de conversa (300 finançats per la Conselleria d’Educació i Universitat i 20 pel Ministeri d’Educació i Formació Professional); per tant, es manté la dotació del curs passat. 

Cal recordar que, des de fa tres anys, atesa la bona acollida del projecte, la gran demanda i l’elevat nombre de places que quedaven sense cobrir als centres educatius de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Universitat va constituir una borsa pròpia d’auxiliars de conversa integrada de llengües estrangeres mitjançant convocatòria pública. 

La finalitat d’aquest programa és potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius en els centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests col·laboradors lingüístics contribueixen a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera i estaran repartits entre els centres de primària (CEIP), els centres concertats, els IES, així com les escoles oficials d’idiomes (EOI), els centres integrats de formació professional (CIFP), les escoles d’art (EA) i els centres d’educació de persones adultes (CEPA). 

La majoria dels auxiliars que s’incorporaran el pròxim curs són d’anglès (271); 35 són d’alemany, i 14 de francès. En aquesta convocatòria per al curs 2019-2020, la Conselleria d’Educació i Universitat ha pogut assignar auxiliars de conversa d’alemany i francès a tots els centres que ho han sol·licitat. Pel que fa als auxiliars de conversa d’anglès, s’han cobert un 89 % de les peticions. 

El Ministeri ha destacat la tasca de suport realitzada per l’equip de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat als auxiliars de conversa que arriben a les Illes Balears, per als quals s’organitzen jornades i s’elaboren tot tipus de guies i documents per facilitar-los la integració en els centres educatius de les Illes Balears. Aquest departament ha rebut consultes d’altres comunitats autònomes per aplicar un sistema semblant d’acollida als auxiliars de conversa.

Programa d’Auxiliars de Conversa

La Conselleria participa des de fa anys en el Programa d’Auxiliars de Conversa dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional, mitjançant una convocatòria d’àmbit estatal, selecciona els becaris i estableix acords bilaterals amb els diferents països. En aquest sentit, per al curs 2019-2020 el MECD finançarà 20 d’aquests auxiliars (10 d’anglès, 5 de francès i 5 d’alemany). La resta seran gestionats i finançats directament per la Conselleria d’Educació i Universitat. 

Els auxiliars de conversa reben de l’Administració un ajut mensual de 700 € en concepte d’allotjament i manutenció a canvi de la seva participació en el programa; fan 12 hores setmanals d’activitats lingüístiques als centres educatius, i el seu objectiu és promoure la pràctica oral de la llengua estrangera i el coneixement d’aspectes socioculturals del seu país.

Assignació d’auxiliars als centres educatius

El 21 de maig de 2019 es va publicar al lloc web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat la resolució definitiva per la qual s’assignen els auxiliars de conversa als centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per al curs 2019-2020. 

Un total de 388 centres repartits en 287 centres a Mallorca, 43 centres a Menorca i 56 a Eivissa i Formentera disposaran d’auxiliar de conversa d’anglès, alemany i francès per al curs que ve, dels quals 136 l’hauran de compartir. Així, 271 auxiliars de conversa d’anglès arribaran a 303 centres educatius, ja que hi ha 239 centres que el tenen a jornada completa i 64 centres que el compartiran; 35 auxiliars de conversa d’alemany arribaran a 60 centres, dels quals 50 el compartiran i 10 el tindran a jornada completa, i 14 auxiliars de conversa de francès arribaran a 25 centres educatius, dels quals 22 centres el compartiran i 3 centres el tindran a jornada completa.