torna

Detall de la notícia

Imatge 3772340

Educació publica avui la nova convocatòria d'ajudes per a APIMA, FAPA i Associacions d'alumnes de les Illes Balears

\Un total de 300 mil euros en ajudes destinades a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions de pares i mares

\Aquestes ajudes també es destinen a les Associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 

\ Està previst que al mes d’octubre es publiquin les llistes definitives i que el pagament es  faci al novembre  

 

La Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa acaba de publicar al BOIB (23/05/2019), la nova convocatòria d’ajudes destinades a les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i a les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA), així com a les Associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions, per un total de 300.000 euros, amb la finalitat de fomentar la participació de tota la comunitat educativa i, en general, la formació per a la participació i el suport d’iniciatives educadores que puguin dur endavant les diferents entitats associatives de pares i mares d’alumnes.

Aquesta convocatòria d’ajudes és de 300 mil euros, de les quals 230 mil es destinen a totes les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) així com a les Associacions d’alumnes (AA)  i 70 mil a les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA), i d’alumnes. Entre les activitats que es poden finançar amb aquests ajuts hi ha des d’accions de formació a despeses d’assegurances o de lloguer dels locals de les associacions, realitzades de l’1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019, cobrint tot el curs escolar.

Les APIMAS i les AA, amb una dotació de 230 mil euros poden obtenir a una primera fase, un màxim de 800€ per entitat depenent del número de sol·licituds presentades. Ja que per tal de respondre a totes les sol·licituds es repartiran les ajudes de manera proporcional entre les associacions que han presentat activitats correctament justificades.  

Les Federacions i confederacions, amb una dotació de 70 mil euros poden rebre un màxim de 2 mil euros per entitat a una primera fase, sempre tenint en compte la totalitat d’entitats presentades per tal que totes rebin una partida proporcional. 

Termini obert per sol·licitar les ajudes

Totes les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA), les Associacions d’alumnes (AA) i les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA) i d’alumnes; poden presentar les sol·licituds fins al proper 12 de juny. Està prevista la publicació de les llistes provisionals al mes d’octubre i el pagament d’aquestes ajudes pel mes de novembre. 

Cal destacar que aquestes ajudes destinades a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions es varen recuperar el curs 2016-2017 amb 70.000 euros a ajudes per a FAPA, ampliant-les fins als 300.000 euros per al curs 2017-2018.    

El suport i la informació a les famílies dels alumnes conformen una de les prioritats de la Conselleria d’Educació i Universitat. Al llarg d’aquesta legislatura s’han dut a terme distintes actuacions com la recuperació d’aquestes ajudes destinades a reforçar el sosteniment econòmic de les associacions, les federacions i les confederacions de pares i mares a fi d’ajudar-les a desenvolupar les seves funcions.