torna

Detall de la notícia

Persones que formen el servei

Maria del Carmen Calviño Julià, Cap del Servei

Martí Roig Xamena, Cap de Secció

Biel Colom Sagreras, Assessor Tècnic Docent

Maria Ramis Capó, Assessor Tècnic Docent

Eduard Ribau Font, Assessor Tècnic Docent