torna

Detall de la notícia

Imatge 3769692

La inscripció a les proves de català creix gairebé un 150% des de principi de legislatura

Entre 2016 i 2019 s’han produït un total de 45.545 inscripcions

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha publicat la llista definitiva d'inscrits a la convocatòria de proves de maig de tots els nivells de llengua catalana.
 
També s’ha publicat l'assignació de centre i aula de les proves escrites que es duran a terme a partir de la setmana que ve: dia 16 de maig de 2019 estan convocats els exàmens de B1; dia 21 de maig, de B2; dia 25 de maig, de C1 i de C2, i dia 28 de maig, d’A2 i de Llenguatge Administratiu.
 
Tota aquesta informació es pot consultar en el següent enllaç: http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3671138&coduo=2390443&lang=ca
 
El nombre total d’inscrits el 2019, en les dues convocatòries anuals que gestiona la Direcció General de Política Lingüística, ha estat de 11.692 persones. Respecte de la situació que hi havia a l’inici de la legislatura, el 2015, aquestes xifres representen un creixement del 149,94 %, mentre que amb relació a les dades de 2016, primeres convocatòries que es van gestionar des de la Direcció General, l'increment és del 57,32 %.
 
Amb tot, en el conjunt de les convocatòries dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019, s'han registrat 45.545 inscripcions. Sense comptar les dades de la convocatòria en vigor, en aquest període de temps s'han examinat d'algun nivell de català, prop de 31.000 persones, en concret, ho han fet 30.951.
 
Resum de la inscripció total anual (2 convocatòries per any) durant el període 2015-2019
 
El 2015 hi va haver 4.678 inscripcions.
El 2016, amb la Direcció General de Política Lingüística ja recuperada, hi va haver un increment important: 7.432 inscripcions. Suposa un 58,87 % d'increment respecte de 2015.
El 2017: 11.636 inscrits.
El 2018: 14.785, el màxim d'aquest període.
El 2019: 11.692 inscripcions.
 
S’adjunten imatges gràfiques sobre l’evolució dels inscrits a les proves durant aquests últims quatre anys.