torna

Detall de la notícia

Imatge 3768482

Aprovada una ajuda de 50.000 € a la Coordinadora d'ONGD de Balears per enfortir la cooperació al desenvolupament

A petició de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, el Consell de Govern ha autoritzat concedir una subvenció a la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB), per un import de 50.000 euros. Es tracta d’una aportació que servirà per finançar el projecte «Reafirmar el paper de la cooperació al desenvolupament com a eina de lluita contra la pobresa i la injustícia social» per als anys 2019 i 2020.

Aquest projecte, que té una durada de dos anys, pretén potenciar la cooperació per al desenvolupament com a eina de lluita contra la pobresa i la injustícia social a través de la incidència política, el consens amb les entitats sòcies de la CONGDIB i la participació en xarxes estatals, autonòmiques i locals, així com donar visibilitat a aquesta matèria.

Entre les activitats que s’inclouen en el programa hi ha l’enfortiment de les organitzacions membres mitjançant la realització d’assistències tècniques, consultes i respostes a demandes d’informació de les ONGD, o la detecció de les necessitats del sector i coordinació dels grups de treball; la millora de les polítiques de cooperació, ajuda humanitària i educació per al desenvolupament amb l’elaboració d’un estudi sobre ajuda oficial al desenvolupament; el treball en xarxa amb la coordinadora d’ONGD d’Espanya, la Xarxa de Coordinadores Autonòmiques i altres plataformes i entitats en defensa dels drets humans i mediambientals, i l’aplicació de l’agenda 2030; activitats de visibilitat del treball de les ONG de desenvolupament de les Illes Balears, i l’enfortiment de la connexió global-local.

La Coordinadora d’ONGD és l’única xarxa d’entitats del sector de la cooperació al desenvolupament a les Illes Balears i actualment té una trentena de membres. És la xarxa més nombrosa d’entitats del sector de la cooperació per al desenvolupament a la comunitat autònoma i està representada amb dos membres en el Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears, òrgan consultiu i de participació de la iniciativa social en la definició i l’aplicació de les polítiques de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de la comunitat autònoma.