torna

Detall de la notícia

Imatge 3767542

La creació dels nous equips de formació de l'àmbit de l'FP i d'impuls a l'aprenentatge digital centren la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació

La Mesa Sectorial d’Educació que va tenir lloc ahir, 16 de maig, va ser informada de dues noves iniciatives que posen en marxa la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa: la creació de l’equip de formació de l’àmbit de la formació professional i la creació de l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital.  

Nova eina de formació per impulsar la recerca i la innovació a l’FP

Dins el marc del Pla Integral de Formació Professional (2018-2021) i amb la finalitat de potenciar nous programes formatius, Educació crea un equip de formació específic que tendrà com a finalitat impulsar la recerca i la innovació de la formació professional a les Illes Balears.

Aquest equip de formació, vinculat a la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears, estarà format per cinc assessors de formació que es repartiran per illes: tres a l’illa de Mallorca, un a Eivissa i Formentera i un a Menorca.

L’objectiu és impulsar accions de recerca i formació per tal d’avançar en una oferta integrada de qualitat i ampliar la col·laboració i coordinació entre la formació professional i el teixit productiu; desenvolupar programes d’internacionalització de la formació professional; adoptar mesures de reforç de les competències lingüístiques en llengua estrangera del professorat i l’alumnat de formació professional; reforçar-ne les competències digitals; fomentar la implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres de formació professional, i impulsar projectes d’innovació i l’esperit emprenedor a través de la formació professional.

Cal destacar que els canvis que s’han produït al món laboral i educatiu d’aquests darrers anys, aconsellen que, cada vegada en major mesura, la formació professional vinculi el procés d’aprenentatge amb la vida laboral i adapti l’oferta formativa a la demanda del mercat de treball considerant els avenços tecnològics i fomentant la capacitació de l’alumnat per accedir a un món laboral cada vegada més complex, per la qual cosa es fa necessari donar un fort impuls a la formació permanent del professorat de formació professional.

Un equip per vincular l’entorn educatiu al món real

A la Mesa també es va informar de la creació de l’equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital. Aquesta iniciativa, posada en marxa conjuntament per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, neix a partir d’una de les propostes del recent Congrés d’Innovació Educativa que va tenir lloc a Palma els dies 25 i 26 de gener de 2019: incorporar l’aprenentatge digital a la pràctica educativa dels centres de les Illes Balears.

Les seves funcions són treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius; impulsar les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i en la formació per àmbits; assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres i l’aprenentatge digital, i contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi  i la difusió de bones pràctiques.

Actualment la Conselleria d’Educació i Universitat està tramitant un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per promoure l’ús de la programació informàtica en l’educació, segons el model del projecte “Escola de pensament computacional” i per incorporar-ho a la pràctica docent de les Illes Balears.

Aquests dos nous equips serviran per consolidar els actuals programes de formació, a més d’impulsar noves iniciatives d’innovació i recerca en la formació del professorat.