torna

Detall de la notícia

Imatge 3767222

Més de 345 alumnes de Balears podran millorar els seus coneixements orals d'anglès aquest estiu completament de franc

\Es destinen tres-cents mil euros a actuacions per a alumnat de 6è de primària, de 1r de batxillerat i de 2n de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior a través de dos programes

\En aquesta tercera convocatòria es torna a incrementar la seva dotació pressupostària en 50 mil euros, així com el número d’alumnes

\Les sol·licituds als ajuts es poden presentar a partir de demà, 17 de maig,  i fins al dia 31 de maig de 2019

 

La Conselleria d’Educació i Universitat destinarà 300 mil euros, 50 mil euros més que el curs passat, a finançar actuacions adreçades a l’alumnat de 6è de primària, de 1r de batxillerat i de 2n de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la seva competència oral en llengua anglesa. Les dues iniciatives permetran que els alumnes es puguin formar completament de franc.

Aquesta actuació, subvencionada al 100 % per la Conselleria d’Educació i Universitat permetrà que almenys 345 alumnes, 60 més que el curs 2017-2018, puguin millorar els seus coneixements orals d’anglès aquest estiu.

Aquesta proposta s’articula a través de les següents modalitats d’immersió lingüística:

  • Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada i amb un total de 45-50 hores lectives per a l’alumnat que en el curs escolar 2018-2019 està matriculat al primer curs de batxillerat o en el segon curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els alumnes de 1r de batxillerat han d’haver obtingut una nota igual o superior a 6 en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2017-2018 (4t d’ESO) i haver estat escolaritzats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2017-2018 en el nivell educatiu de 4t d’ESO.

Els alumnes de 2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior han de tenir els requisits necessaris per tal de poder accedir a l’FCT del seu cicle (cicles LOE) o bé tenir aprovats tots els mòduls de la primera i segona avaluació del mateix cicle que s’està cursant (cicles LOGSE). Els alumnes de grau mitjà han d’haver nascut entre l’any 2000 i 2002. Els alumnes de grau superior han d’haver nascut entre l’any 1998 i 2000.

El nombre d’ajuts per a aquestes modalitats serà de 120 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 210.000 euros.

El curs es realitzarà a Irlanda en el període comprès de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2019. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 16 persones.

  • Escola d’estiu en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres en horari de 9h a 14h) i amb un total de 50 hores lectives de formació, entre activitats acadèmiques i lúdiques, per a l’alumnat que en el curs escolar 2018-2019 està matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els alumnes hauran de tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2018-2019.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 225 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 90.000 euros. Per a concedir aquests ajuts es seguirà el criteri d’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom.

Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2019. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 12 persones.

Les sol·licituds als ajuts es poden presentar a partir de dia 17 de maig i fins al dia 31 de maig de 2019. Les sol·licituds es podran presentar al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (Carrer del Ter, 16, 2n pis, 07009 Palma), a més de qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució, annexos, instruccions per a les famílies, calendari previst) es pot consultar a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3761505.