torna

Detall de la notícia

Imatge 376581

Informes sobre la situació de la llengua catalana (2003-2012)

L’Observatori de la Llengua Catalana edita de manera periòdica uns informes sobre la situació de la llengua catalana arreu del territori on es parla, amb dades detallades territorialment i sectorialment. Aquests informes permeten fer el seguiment de l'evolució de la situació social de la nostra llengua en diferents àmbits (Administració, ensenyament, món empresarial, mitjans de comunicació, etc.). També ofereixen informació sobre l'evolució del context demogràfic i econòmic de la comunitat lingüística, així com de l'estatus jurídic de la llengua.

Des de l'any 2005, en què es va publicar l'informe sobre el bienni 2003-2004, l'Observatori de la Llengua ha publicat cinc informes més, el darrer dels quals, editat l'any 2013, conté les dades referides al 2012.

En l'elaboració dels informes hi participen persones i institucions acadèmiques de prestigi reconegut, cosa que en garanteix la solvència i el rigor científic. Des del trienni 2005-2007 els elaboren especialistes de la Xarxa CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans.

Tots els informes editats fins avui es poden consultar en suport PDF. A més, a la web de la Xarxa CRUSCAT hi trobareu materials complementaris, com síntesis dels estudis, reculls de premsa, comentaris, etc.