torna

Detall de la notícia

Imatge 3760810

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts – Estiu 2019

La presència d’alumnes d’incorporació tardana, procedents de la immigració, en el sistema educatiu de les Illes Balears és un fet ben habitual. Aquests alumnes necessiten una atenció educativa especial que els permeti incorporar-se més fàcilment a les classes i adquirir uns coneixements bàsics de català, la llengua pròpia de la comunitat receptora.

Amb la finalitat de proporcionar-los aquesta atenció educativa, l’Àrea de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics organitza, en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, tallers de llengua per a joves nouvinguts de 12 a 17 anys que tenguin coneixements escassos o nuls de català. Aquests tallers es duen a terme durant l’estiu i durant el curs escolar.

A continuació s’inclou tota la informació relacionada amb els tallers que es fan durant l’estiu de 2019.

Inscripció

 • Termini d’inscripció: fins al 7 de juny.
 • Llocs d’inscripció: centre educatiu dels alumnes interessats o Institut d’Estudis Baleàrics.

Documentació que s’ha de presentar

 • Full d’inscripció emplenat (Vegeu l’apartat “Documents”.)
 • Autorització dels pares o tutors (inclosa en el full d’inscripció).
 • Autorització d’ús d’imatges (opcional) (Vegeu l’apartat “Documents”.)
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o equivalent.

Dades dels tallers

 • Preu: activitat gratuïta.
 • Durada: 40 hores.
 • Dates: de l’1 al 26 de juliol.
 • Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 11.30 hores.

Més informació

Institut d’Estudis Baleàrics

C/ d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 1

07004 Palma

Telèfon: 971 17 76 04