torna

Detall de la notícia

Imatge 3760315

Estades professionals per a docents a centres educatius europeus

Fins al 25 de maig està obert el termini per sol·licitar la participació al programa d’estades professionals a centres educatius europeus. Es tracta d’un programa de mobilitat europeu organitzat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional a través de l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) destinat a fomentar intercanvis professionals i culturals entre centres i docents de diferents països europeus i dirigit al professorat que imparteix ensenyaments no universitaris regulats per la LOE. Es desenvolupa a través de dues iniciatives, una destinada a docents i una altra a centres.

El programa d’estades professionals per a docents és una iniciativa a través de la qual el professorat seleccionat té la possibilitat de realitzar estades de dues setmanes a centres educatius d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, República d’Irlanda i Suïssa, la qual cosa els ofereix l’oportunitat de conèixer diferents sistemes educatius i fórmules d’organització i gestió de centres, a més d’ampliar les seves estratègies d’ensenyament i aprenentatge d’una llengua estrangera o en una llengua estrangera. Aquestes estades inclouen un ajut de 1.300 € per als participants, ajuts que es gestionen a través d’una convocatòria que es publica amb caràcter anual.

Hi poden participar els funcionaris dels cossos de mestres d’educació infantil i primària, professors d’ensenyament secundari, catedràtics d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, professors tècnics de formació professional, professors de música i arts escèniques i professors d’arts plàstiques i disseny.

En total, s’ofereixen 108 estades, distribuïdes entre els diferents països que s’indiquen en la convocatòria. Aquestes estades es realitzaran entre els mesos de novembre de 2019 i agost de 2020, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha de realitzar electrònicament fins al 25 de maig de 2019.

Podreu trobar més informació i accedir al servei en línia a l’enllaç següent: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/201452/ficha/201452-2019-2020.html.