torna

Detall de la notícia

Imatge 3754969

El Govern organitza a Palma una trobada estatal de tutors i tutores del Cos Europeu de Solidaritat

Més d’una trentena de persones de tot l’Estat participen entre avui i diumenge a Palma en la Trobada estatal de tutors i tutores de projectes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat (CES) que organitza la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern.

L’objectiu de la trobada és oferir al col·lectiu un espai on intercanviar bones pràctiques, experiències, eines i recursos i per conèixer i confrontar-se amb altres tutors, així com per crear sinergies per al treball en xarxa en el marc d’aquest programa comunitari, nascut l’any passat, com a evolució del Servei Voluntari Europeu d’Erasmus + Joventut.


La figura del tutor/a té una importància cabdal en el desenvolupament dels projectes del CES; no debades són les persones encarregades de donar suport personal, lingüístic i pedagògic als joves voluntaris mentre dura el projecte.
 
L'activitat de Palma es duu a terme creant espais oberts que facilitin la interacció entre els tutors, oferint debats d'anàlisi de situacions i necessitats i d'elaboració de propostes i tallers d'intercanvi d'experiències, bones pràctiques, eines i recursos. Es treballa en grups petits i grans per fomentar la participació activa dels assistents.

L'acte de benvinguda a la trobada, organitzada a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, ha comptat amb la presència del director de l'Institut Balear de las Joventut (IBJove), Joan Ferrà.
 
Programa de la Unió Europea

El Cos Europeu de Solidaritat (CES) és un programa de la Unió Europea aprovat mitjançant el Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament europeu i del Consell, de 2 d’octubre de 2018, que té com a objectiu crear oportunitats perquè les persones joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes que beneficiïn ciutadans i comunitats de tot Europa.
 
Per inscriure's en el CES cal tenir 17 anys, encara que no es pot començar el projecte fins que s'hagin complert els 18. En aquests projectes poden participar persones de fins a 30 anys.
 
A les Illes Balears, l’òrgan competent per gestionar ambdós programes és la Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria Cultura, Participació i Esports. A aquest departament, i més concretament, al Servei de Joventut, li correspon la tasca de dur a terme diferents accions per promocionar-lo en el territori de les Illes Balears i assessorar les entitats i persones interessades dels àmbits de la joventut i de l’esport en la presentació de projectes susceptibles de ser finançats amb fons europeus.