torna

Detall de la notícia

Imatge 3757432

Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments elementals y professionals de música i dansa per al curs 2020-2021

Publicada al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres que estableix el calendari d'admisssió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs 2020-2021