torna

Detall de la notícia

Imatge 3731673

Educació crea un Equip d'Impuls a l'Aprenentatge Digital

Avui s’ha publicat en el BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 d’abril de 2019 per la qual es crea l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital i se n’estableixen la composició i les funcions. Aquest equip neix a partir d’una de les propostes del recent Congrés d’Innovació Educativa que va tenir lloc a Palma els dies 25 i 26 de gener de 2019, duran el transcurs del qual es va remarcar el valor que té vincular l’entorn educatiu al món real, a més d’establir la necessitat d’aprofitar la tecnologia com a oportunitat per a la innovació i, també, d’incorporar-la a la pràctica educativa diària.

Entre d’altres, les funcions de l’Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital són:

  • Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  • Impulsar les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  • Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres i l’aprenentatge digital
  • Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi  i la difusió de bones pràctiques.