torna

Detall de la notícia

Imatge 3731634

Programa d'experiència formativa "Actualització de cicles de formació professional" per al curs 2019-2020

En el BOIB núm. 49, de 16 d’abril de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 11 d’abril de 2019 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles de formació professional a participar en el programa d’experiència formativa “Actualització de cicles de formació professional” per al curs 2019-2020.  

Els objectius del programa d’experiència formativa són:

  • Facilitar al professorat la possibilitat d’observar de forma directa altres metodologies i enfocaments didàctics en els processos d’aprenentatge dels alumnes i fomentar l’aplicació activa a la pràctica docent del que s’ha après.
  • Afavorir la innovació educativa als cicles formatius de formació professional a partir de l’aprenentatge entre iguals entre els docents de les Illes Balears i els docents de centres d’altres comunitats autònomes.

Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius el curs 2019-2020. El professorat de formació professional del centre participant en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau del director del centre.

La Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant el Servei de Planificació i Participació, farà una aportació econòmica amb un límit total de 80.000 euros, repartits entre els cicles dels centres sol·licitants.

Els centres participants hauran de dissenyar, dur a terme i avaluar el projecte d’experiència formativa, seleccionar els centres que es volen visitar d’entre els que imparteixen el mateix cicle formatiu que els docents interessats i organitzar la visita dels docents implicats en el programa.

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 de maig de 2019.

Els docents que hagin fet la visita formativa, hagin implementat el programa i hagin presentat la memòria, sempre que aquestes activitats comptin amb una valoració positiva, tenen dret al reconeixement de 30 hores de formació permanent del professorat.