torna

Detall de la notícia

Pla Anual de Cooperació de les Illes Balears 2019

El pla anual de cooperació per al desenvolupament és el principal instrument programàtic i d’orientació política de què disposa el Govern de les Illes Balears per desplegar anualment, en accions concretes, els compromisos que fixa el pla director. En concret, el Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019 (III Pla Director) estableix com a objectiu general contribuir a l’erradicació de la pobresa, al progrés humà, econòmic i social, i a la defensa dels drets fonamentals de les persones. Per assolir aquest objectiu, el Pla Director s’executa en el marc dels principis d’alineament, eficàcia, coordinació, transparència i participació, principis ordenadors de les polítiques de cooperació, derivats de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament, que pretenen incidir en la consecució d’una cooperació de més qualitat, que millori els procediments de planificació, execució, seguiment i avaluació orientada a resultats de desenvolupament. El Pla de 2019 desenvolupa el quart any del Pla Director 2016-19 i és el darrer de la legislatura.