torna

Detall de la notícia

Imatge 3729977

Acord del Consell de Govern sobre el Pla d'Actuació de l'IBISEC de l'exercici de 2019

\ Per a 2019 l’IBISEC ha previst 35 actuacions a totes les illes amb una inversió de més de 27 M €
\ Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de la presentació del Pla d’Actuació de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) corresponent a l’exercici de 2019.

L’IBISEC té per objecte projectar, construir, conservar, explotar i promocionar, per si mateix o mitjançant mitjans i recursos de tercers, tota classe d’obres d’infraestructures i equipaments educatius per encàrrec del Govern de les Illes Balears, a més de contractar o executar els serveis i els subministraments necessaris per a la prestació correcta del servei públic educatiu.

El pla d’actuacions que avui s’ha presentat al Consell de Govern per a 2019 forma part del Pla d’Actuacions en Infraestructures Educatives 2016-2023 elaborat per la Conselleria d’Educació i Universitat. En aquest sentit, l’IBISEC ha establert, per a l’exercici de 2019, un total de 35 objectius que inclouen la redacció de projectes, les licitacions d’obres, l’execució d’obres i la gestió i l’execució pressupostària. Aquestes intervencions suposen una inversió superior als 27 milions d’euros.
 
Un total de 67 milions des de setembre de 2015 fins a març de 2019
Des del mes de setembre de 2015 fins al mes de març de 2019 s’han invertit un total de 67.196.469 € en infraestructures educatives, que suposen 1.097 actuacions al 85 % de centres educatius públics de Balears: 807 a Mallorca, 149 a Menorca, 123 a Eivissa i 18 a Formentera.

En concret, s’ha actuat a 273 centres de totes les illes: 197 (83,82 %) de Mallorca, 31 (91,17 %) de Menorca, 40 (86,95 %) d’Eivissa i 5 (100 %) de Formentera.

S’han construït dos centres nous: el CEIP Son Macià i l’IES Santa Maria. Actualment s’executen grans ampliacions a l’IES Binissalem, a l’IES Berenguer d’Anoia, a l’IES Puig de sa Font i a l’IES Joan Ramis i Ramis. I ja s’ha adjudicat el CEIP Ses Planes (Sant Josep de sa Talaia).

Estan licitats i a punt d’adjudicar: el CEIP Sant Ferran de Formentera i el nou Conservatori de Maó, entre altres projectes. I ja s’ha redactat el projecte bàsic del nou CEIP de Campos, del nou CEIP de Caimari, de les reformes del CEIP Sa Torre, del CEIP Escola Nova de Porreres i de l’edifici dels Sementals i de l’ampliació de l’IES Isidor Macabich i del CEIP Montaura, entre d’altres.

A més, des de 2016 s’han executat un total de 30 actuacions en matèria de millora de l’accessibilitat, hi ha 5 projectes en licitació i queden pendents 10 projectes més en diferents fases de redacció per al 2019. En total, totes aquestes intervencions suposaran una inversió de 6.199.761 € des de 2016.

D’altra banda, s’han duit a terme 35 actuacions a centres de totes les illes per retirar fibrociment i aquest 2019 es preveu dur a terme 11 actuacions més, amb la qual cosa s’hauran finalitzat totes les retirades previstes. En total, s’hauran invertit 2.145.013 € per a aquest concepte.


El Pla d’Infraestructures Educatives es pot consultar al web de l’IBISEC.