torna

Detall de la notícia

Imatge 3729951

Dotades tretze places d'Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE)

\ Aquestes places suposen una inversió de 290.837 €
\ Les places han estat ocupades de manera interina durant el curs 2018-2019

Avui el Consell de Govern ha aprovat dotar tretze llocs de feina de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu, amb una inversió total prevista de 290.837 €.

Concretament els tretze llocs de treball de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu s’han distribuït de la manera següent:
— Sector de Manacor: 2 llocs
— Sector d’Inca: 3 llocs
— Sector d’Eivissa: 2 llocs
— Sector de Palma: 6 llocs

Aquestes places s’havien creat per ser ocupades de manera interina al llarg de l’actual curs 2018-2019 per donar resposta a l’increment d’alumnat escolaritzat amb necessitats educatives especials, especialment d’alumnes amb TEA i dificultats d’autonomia associades que fan imprescindible disposar d’un ATE.

Actualment hi ha 279 places creades i dotades per ser ocupades en centres escolars públics. Amb la nova dotació de places s’arribarà a un total de 292 places d’ATE creades i dotades.

Cal tenir en compte que dels 168.000 alumnes del sistema educatiu de les Illes Balears, 6.481 estan detectats com a alumnes amb necessitats educatives especials, la qual cosa representa un 3,85 % del total dels alumnes escolaritzats a centres d’EI, CEIP, IES i CC. Només el 0,30 % d’aquest alumnat NEE (508 alumnes) està escolaritzat en centres d’educació especial. Per atendre aquest col·lectiu durant aquesta legislatura el professorat de suport s’ha incrementat amb 356 docents, de diferents especialitats.