torna

Detall de la notícia

Històric: El Consell de Govern ha acordat iniciar l'ampliació del Parc Natural de la Península de Llevant i el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) d'aquest espai

La proposta d’ampliació eleva fins a 16.855 ha la superfície del Parc Natural, que actualment és de 1.658 ha; d’aquestes, 10.960 ha seran terrestres i 5.895 ha, marines.

El Parc Natural de la Península de Llevant va ser declarat el 2001. Dos anys després, però, el govern d’aleshores en va reduir considerablement la superfície i la va limitar a les finques públiques de s’Alqueria Vella, es Verger i Albarca.

L’àmbit territorial de la proposta d’ampliació abasta la part terrestre del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Muntanyes d’Artà. Inclou la Reserva Natural del Cap Ferrutx i les finques públiques des Racó, sa Duaia i es Canons. L’ampliació inclou també la part del LIC Na Borges, situada al nord de la carretera d’Alcúdia a Artà; la finca pública de Son Real, que forma part de la ZEPA Son Real, i la part autonòmica de la Reserva Marina de Llevant, que inclou una part de l’àmbit marí del LIC Badies de Pollença i Alcúdia.

La proposta d’ampliació va rebre el suport del 84 % dels participants en el procés de participació pública duta a terme el juliol de 2018.

La península del Llevant de Mallorca constitueix un dels espais naturals més singulars i interessants de les Illes Balears a causa de la presència d’una gran diversitat d’hàbitats en un espai relativament petit, on conflueixen una zona muntanyosa i costanera amb nombrosos endemismes botànics i amb un important patrimoni etnològic. S’hi troben també nombrosos hàbitats mediterranis, com alzinars, ullastrars, pinars, penya-segats marins, sistemes dunars i zones humides associades a torrents, i el mateix entorn marí, els quals, combinats amb els extensos ecosistemes agraris creats per l’activitat agrària tradicional al llarg dels segles, configuren una bona representació de la costa mallorquina, la muntanya balear i el manteniment de les activitats tradicionals de l’illa. Pel que fa a la fauna, presenta una riquesa igualment excepcional i del màxim interès científic, així com un patrimoni cultural i històric de gran valor.

L’inici d’aquest procediment comporta que no s’hi poden dur a terme actes que impliquin una transformació sensible de la realitat física i biològica que pugui arribar a fer impossible o dificultar de manera important la consecució dels objectius del Pla i que, fins a l’aprovació d’aquest, no es pot atorgar cap autorització, llicència o concessió que habiliti per dur a terme actes de transformació sensible de la realitat física o biològica sense un informe favorable de l’Administració ambiental.

D’acord amb el punt primer de l’Acord de Consell de Govern de 12 d’abril de 2019, es publica l’estudi de valors ambientals, etnològics i d’altres tipus, així com el plànol de l’àmbit de la proposta.

Estudi de valors ambientals