torna

Detall de la notícia

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 d'abril de 2019, per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 d'abril de 2019, per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.

NOVETAT:

27/05/2019 Llista definitiva d'adjudicació de plaça