torna

Detall de la notícia

Imatge 3729005

El Govern publica tres convocatòries de subvencions destinades a les federacions esportives

Sumen un total de 630.000 €

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports destina un total de 630.000 euros dividits en 3 línies d’ajuda a les federacions esportives de les Illes Balears, les quals es publiquen a la vegada i, fins i tot, molt de temps abans que l’anterior convocatòria en el cas de la línia dedicada a l’esport en edat escolar. Aquest fet facilita als beneficiaris una major planificació esportiva per part de les federacions.

Les convocatòries de la Direcció General d’Esports i Joventut, publicades al BOIB aquest dijous 4 d’abril i a les quals poden ser beneficiàries les federacions esportives legalment reconegudes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, són les següents:
 
  1. Convocatòria d’ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears de l’any 2019
L’objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears per ajudar el desenvolupament de la seva activitat ordinària.

Aquests ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per dur a terme les tasques administratives i d’organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l’esport o esports inclosos als seus estatuts.

La dotació de la convocatòria és de 360.000,00 €.

Publicació al BOIB

       2- Convocatòria d’ajuts per a programes de seguiment esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears de l’any 2019

L’objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu.

Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d’iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents en la pràctica d’una modalitat esportiva específica.

La dotació de la convocatòria és de 200.000,00 €.

Publicació al BOIB

        3- Convocatòria d’ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en edat escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any 2019

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears de les categories aleví, cadet, infantil i juvenil i els corresponents tècnics federatius que participin en els Campionats d’Espanya en edat escolar de l’any 2019. Aquesta línia es publica molt de temps abans que la convocatòria de 2018, la qual cosa facilita als beneficiaris una major planificació esportiva per part de les federacions.
 
La finalitat és ajudar a les federacions esportives de les Illes Balears als desplaçaments de les seleccions autonòmiques per la seva participació en els Campionats d'Espanya en edat escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any 2019. Són objecte de subvenció les despeses de desplaçaments per carretera o tren i les relatives a la manutenció i a l’allotjament dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives.

La dotació de la convocatòria és de 70.000,00€

Publicació al BOIB

El termini per presentar les sol·licituds a cada una de les tres línies és de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.