torna

Detall de la notícia

Citació a termini persones interessades en el recurs contenciós administratiu del procediment abreujat núm. 6/2019 que es tramita davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma