torna

Detall de la notícia

Imatge 3719323

Publicades les convocatòries per cobrir 21 places d'assessors i una de director dels centres de professorat de les Illes Balears. NOVETAT (27-06-2019). Resolució definitiva

En el BOIB núm. 43, de dia 4 d’abril de 2019, s’han publicat les convocatòries per cobrir mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis places d’assessors i una de director en els centres de professorat (CEP) de les Illes Balears. En total, es convoquen 21 places d’assessors de formació, que corresponen a 6 àmbits d’assessories, i una de director. Les places es reparteixen de la manera següent:

 

Assessors

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: una plaça. 
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP d’Inca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: una plaça. 
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.

CEP de Manacor

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: dues places. 
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.

CEP de Calvià

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: una plaça. 
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP de Menorca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: una plaça. 
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP d’Eivissa

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: una plaça. 
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP de Formentera

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: una plaça. 

Directors

L’única plaça de director correspon al CEP de Calvià.

Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà de dues fases:

 • Primera fase: es valoraran els mèrits dels aspirants.
 • Segona fase: els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal.

Per al barem dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de la plaça de director.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud i el projecte de treball s’ha de presentar en el termini de trenta dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOIB.

Documents