torna

Detall de la notícia

Imatge 3704606

4.206 persones s'han inscrit a la convocatòria d'oposicions docents de 2019

 

El 97% dels inscrits formen part de la llista d’interins de la Conselleria d’Educació i Universitat

La Direcció General de Personal Docent compta actualment amb 4.206 persones inscrites a la convocatòria d’oposicions docents per a 2019. Tot i que aquesta xifra encara podria patir alguna modificació, degut a les inscripcions que venen de fora de les Illes, no s’espera cap increment rellevant.

Del total de 4.206 inscrits, el 97’08% forma part actualment de la llista d’interins docents de Balears. 3023 són dones i 1183 són homes.

Es va començar la legislatura amb un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, concretament d’un 37’14% d’interins amb places vacants i actualment, després dels processos d’oposició de 2017 i 2018 s’ha baixat fins a un 30% de mitjana.

En total, a Mallorca s’oferiran el 67’96% de les places, el 8’15% a Menorca i el 20’83% a Eivissa i el 3’06% a Formentera.

Dades d’inscrits a la convocatòria oposicions 2019
 
Illa   Cos Codi Esp Especialitat Total
MALLORCA      Secundària                    1 FILOSOFIA 72
MALLORCA Secundària 4 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 112
MALLORCA Secundària 5 GEOGRAFIA I HISTÒRIA 153
MALLORCA Secundària 6 MATEMÀTIQUES 66
MALLORCA Secundària 7 FÍSICA I QUÍMICA 105
MALLORCA Secundària 8 BIOLOGIA I GEOLOGIA 113
MALLORCA Secundària 9 DIBUIX 55
MALLORCA Secundària 11 ANGLÈS 186
MALLORCA Secundària 14 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS) 79
MALLORCA Secundària 17 EDUCACIÓ FÍSICA 84
MALLORCA Secundària 18 ORIENTACIÓ EDUCATIVA 167
MALLORCA Secundària 19 TECNOLOGIA 58
MALLORCA Secundària 61 ECONOMIA 44
MALLORCA Secundària 101 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 33
MALLORCA Secundària 103 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL 7
MALLORCA Secundària 105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 54
MALLORCA Secundària 107 INFORMÀTICA 42
MALLORCA Secundària 110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 14
MALLORCA Secundària 111 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES 9
MALLORCA Secundària 122 PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES 6
MALLORCA Secundària 124 SISTEMES ELECTRÒNICS 5
MALLORCA Secundària 125 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS 5
MALLORCA FP 201 CUINA I PASTISSERIA 20
MALLORCA FP 202 EQUIPS ELECTRÒNICS 2
MALLORCA FP 205 INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS 9
MALLORCA FP 206 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 16
MALLORCA FP 209 MANTENIMENT DE VEHICLES 18
MALLORCA FP 216 OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 20
MALLORCA FP 218 PERRUQUERIA 7
MALLORCA FP 219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSIC 8
MALLORCA FP 220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS 22
MALLORCA FP 221 PROCESSOS COMERCIALS 9
MALLORCA FP 222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 31
MALLORCA FP 223 PRODUCCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES 8
MALLORCA FP 225 SERVEIS A LA COMUNITAT 41
MALLORCA FP 226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 14
MALLORCA FP 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 18
MALLORCA EOI 11 ANGLÈS 19
MALLORCA Mestres AL AUDICIÓ I LLENGUATGE 143
MALLORCA Mestres EF EDUCACIÓ FÍSICA 107
MALLORCA Mestres EI EDUCACIÓ INFANTIL 496
MALLORCA Mestres FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 124
MALLORCA Mestres MU MÚSICA 49
MALLORCA Mestres PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA 376
MALLORCA Mestres PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 236
 
Illa Cos Codi Esp Especialitat Total
MENORCA                           Secundària                     1 FILOSOFIA 10
MENORCA Secundària 4 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 11
MENORCA Secundària 5 GEOGRAFIA I HISTÒRIA 27
MENORCA Secundària 6 MATEMÀTIQUES 6
MENORCA Secundària 7 FÍSICA I QUÍMICA 14
MENORCA Secundària 8 BIOLOGIA I GEOLOGIA 12
MENORCA Secundària 11 ANGLÈS 24
MENORCA Secundària 17 EDUCACIÓ FÍSICA 10
MENORCA Secundària 18 ORIENTACIÓ EDUCATIVA 14
MENORCA Secundària 19 TECNOLOGIA 8
MENORCA Secundària 103 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL 1
MENORCA Secundària 105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 16
MENORCA Secundària 107 INFORMÀTICA 5
MENORCA Secundària 110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 3
MENORCA FP 201 CUINA I PASTISSERIA 1
MENORCA FP 205 INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS 1
MENORCA FP 206 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 7
MENORCA FP 216 OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 1
MENORCA FP 218 PERRUQUERIA 3
MENORCA FP 219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSIC 1
MENORCA FP 220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS 2
MENORCA FP 221 PROCESSOS COMERCIALS 4
MENORCA FP 222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 6
MENORCA FP 225 SERVEIS A LA COMUNITAT 4
MENORCA FP 226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 1
MENORCA FP 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 1
MENORCA EIO 11 ANGLÈS 7
MENORCA Mestres EI EDUCACIÓ INFANTIL 53
MENORCA Mestres PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA 37
 
Illa Cos Codi Esp Especialitat Total
EIVISSA                               Secundària                      1 FILOSOFIA                                                                                           12
EIVISSA Secundària 4 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 24
EIVISSA Secundària 5 GEOGRAFIA I HISTÒRIA 21
EIVISSA Secundària 6 MATEMÀTIQUES 18
EIVISSA Secundària 7 FÍSICA I QUÍMICA 16
EIVISSA Secundària 8 BIOLOGIA I GEOLOGIA 30
EIVISSA Secundària 9 DIBUIX 6
EIVISSA Secundària 11 ANGLÈS 36
EIVISSA Secundària 14 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS) 18
EIVISSA Secundària 17 EDUCACIÓ FÍSICA 17
EIVISSA Secundària 18 ORIENTACIÓ EDUCATIVA 31
EIVISSA Secundària 19 TECNOLOGIA 6
EIVISSA Secundària 61 ECONOMIA 12
EIVISSA Secundària 101 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 6
EIVISSA Secundària 103 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL 1
EIVISSA Secundària 105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 7
EIVISSA Secundària 107 INFORMÀTICA 6
EIVISSA Secundària 110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 1
EIVISSA Secundària 124 SISTEMES ELECTRÒNICS 4
EIVISSA FP 201 CUINA I PASTISSERIA 5
EIVISSA FP 202 EQUIPS ELECTRÒNICS 1
EIVISSA FP 206 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 1
EIVISSA FP 209 MANTENIMENT DE VEHICLES 2
EIVISSA FP 216 OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 4
EIVISSA FP 219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSIC 1
EIVISSA FP 220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS 2
EIVISSA FP 222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 4
EIVISSA FP 225 SERVEIS A LA COMUNITAT 6
EIVISSA FP 226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 5
EIVISSA FP 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 7
EIVISSA EOI 11 ANGLÈS 7
EIVISSA Mestres AL AUDICIÓ I LLENGUATGE 13
EIVISSA Mestres EF EDUCACIÓ FÍSICA 15
EIVISSA Mestres EI EDUCACIÓ INFANTIL 103
EIVISSA Mestres FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 20
EIVISSA Mestres MU MÚSICA 13
EIVISSA Mestres PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA 68
EIVISSA Mestres PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 19
 
Illa Cos Codi Esp Total  
FORMENTERA                    Secundària                      1             FILOSOFIA                                                                                            2  
FORMENTERA Secundària 4 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 1  
FORMENTERA Secundària 6 MATEMÀTIQUES 2  
FORMENTERA Secundària 7 FÍSICA I QUÍMICA 3  
FORMENTERA Secundària 8 BIOLOGIA I GEOLOGIA 3  
FORMENTERA Secundària 11 ANGLÈS 3  
FORMENTERA Secundària 17 EDUCACIÓ FÍSICA 9  
FORMENTERA Secundària 18 ORIENTACIÓ EDUCATIVA 3  
FORMENTERA FP 201 CUINA I PASTISSERIA 3  
FORMENTERA FP 226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 1  
FORMENTERA Mestres AL AUDICIÓ I LLENGUATGE 1  
FORMENTERA Mestres EF EDUCACIÓ FÍSICA 8  
FORMENTERA Mestres EI EDUCACIÓ INFANTIL 21  
FORMENTERA Mestres FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 4  
FORMENTERA Mestres MU MÚSICA 2  
FORMENTERA Mestres PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA 9  
FORMENTERA Mestres PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 11  
 
Dades de places per a la convocatòria oposicions 2019

Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària (460 places, el 42’59%) i mestres d’Infantil i Primària (430 places, el 39’81%), una de les novetats més destacables de la nova convocatòria d’oposicions és l’ampla oferta de places de suport educatiu, un total de 130, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica ( 53) i Audició i llenguatge (31) a Primària  i Orientació a Secundària (49).
Un altre aspecte destacat de la convocatòria de 2019 és que torna a donar protagonisme a les places de Formació Professional amb un total de 168 (115 a Mallorca, 20 a Menorca, 29 a Eivissa i 4 a Formentera). A més, també surten a oposició 10 places d’Inspecció Educativa a les Illes Balears.

Cal recordar que el 2018 s’oferiren places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions del 2017, en què es varen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, d’alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics de formació professional, com ara Cuina o Manteniment de Vehicles, entre altres.

Les convocatòries d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.
A les oposicions de 2018 es varen adjudicar el 91’27% de les places que es varen treure a concurs. Això suposa que es varen cobrir 920 places del total de 1008 que integraven aquesta oferta d’oposicions. Només quedaren desertes, 88 places, el 8’73% del total. Aquesta xifra suposa que les Balears estan entre les primeres comunitats autònomes amb més percentatge de places adjudicades a les oposicions de 2018.
El 87’8% de les places adjudicades han estat per a interins que han treballat els darrers 5 anys a algun centre públic de les Illes. Amb les places adjudicades l’any passat i les d’enguany s’han estabilitzat 1.101 places, la majoria per a docents interins.

Novetats de les proves
  • Els aspirants lliuraran la programació didàctica el primer dia de la celebració de la fase d’oposició. D’aquesta manera s’evita que els aspirants de Menorca, d’Eivissa i de Formentera hagin de venir expressament per lliurar aquest material.
  • Les proves escrites es faran amb material autocopiatiu. Així cada aspirant tendrà una còpia del seu examen.
  • Tot i que la duració de la fase de pràctiques als centres per als aspirants que hagin aconseguit una plaça continua essent de 5 mesos, la resolució contempla la possibilitat, de manera excepcional i en els supòsits relacionats amb la maternitat i en casos de força major degudament acreditada la durada d’aquesta fase serà al menys de tres mesos d’activitat efectiva en la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques.
A la convocatòria de l’any passat ja es varen incloure altres novetats que es mantenen a la resolució de 2019:
  • Les dues parts de la primera prova de la fase d’oposició seran anònimes i es faran en dies diferents.  A més s’ha eliminat la lectura pública.
  • El canal de comunicació dels tribunals serà a través de l’aplicació informàtica de Gestió d’Oposicions Docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves.
  • Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per l’exposició de la unitat didàctica.
  • Les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d’oposició com al final de la fase de concurs (mèrits).
Les proves d’oposicions s’iniciaran el 22 de juny de 2019 de manera que hi hagi el termini de temps necessari per a que els nous funcionaris puguin optar a les seves places per al nou curs escolar.