torna

Detall de la notícia

Imatge 3702272

Surt a licitació la millora de l'accessibilitat al CEIP Son Rullan i la reforma de les cobertes d'infantil del CEIP Es Molinar

La reforma del CEIP Es Molinar està pressupostada en prop de 300 mil euros i la del CEIP Son Rullan en prop de 200 mil euros  

La Conselleria d’Educació i Universitat continua treballant en la millora de les infraestructures educatives de les Illes Balears i acaba de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la licitació del projecte de millora del CEIP Son Rullan i la del CEIP Es Molinar.

Reforma de cobertes al CEIP Es Molinar
L’actuació del CEIP Es Molinar consisteix en la reforma de la coberta de l’edifici de primària i està pressupostada en 298.634€. S’enderrocarà l’actual coberta plana i es farà nova la coberta plana invertida, aïllada i amb acabat de grava.
També es millorarà la seguretat per als treballadors de manteniment ja que es preveu la construcció d’un ampit amb barana al voltant de la coberta i una nova escala d’accés.
El projecte també inclou la retirada dels dipòsits de fibrociment, actualment en desús.
El termini d’execució és de 4 mesos.
 
Millora d’accessibilitat al CEIP Son Rullan
Les obres previstes al CEIP Son Rullan, que estan pressupostades amb 197.777€, consisteixen en millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. El projecte preveu que als exteriors es crearà una nova rampa per a accedir a l’edifici des del menjador i la construcció d’una nova rampa per a accedir a l’edifici d’infantil.  A més s’eixampla la rampa que comunica l'edifici d'infantil amb el seu corresponent pati i es fan noves rampes per a connectar l'edifici de primària amb el pati continu.
A l’interior de centre de primària es farà un nou bany adaptat, a l'extrem del bloc de llevant es fa un nou ascensor per a comunicació entre planta baixa i primera i s'afegeixen passamans a totes les escales interiors.
El termini d’execució és de 3 mesos.
 
Aquestes obres surten a licitació, conforme a la nova Llei de contractes del sector públic, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Una vegada s’han publicat, totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.
Són obres previstes en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Illes Balears.