torna

Detall de la notícia

Imatge 3705576

Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI en l'entorn laboral

La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha presentat al Consell d'LGTBI de les Illes Balears la Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI en l'entorn laboral. El document té per objectius prevenir i detectar vulneracions dels drets de les persones LGTBI al lloc de feina i promoure mesures per garantir el dret d'aquest col·lectiu a la igualtat de tracte i d'oportunitats.

La iniciativa, promoguda per la Comissió Laboral del Consell d'LGTBI, respon a una mesura del Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (2017-2019) del Govern de les Illes Balears, i s'emmarca en el procés d'implementació de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.