torna

Detall de la notícia

Imatge 3700751

Programa d'experiència formativa: "Estades pedagògiques entre centres educatius". NOVETAT (14-10-2019) - Activitat de formació

S’ha publicat en el BOIB núm. 36, de 19 de març de 2019, la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de març de 2019 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Estades pedagògiques entre centres educatius” per al curs 2019-2020.

Els objectius del programa són facilitar al professorat la possibilitat d’observar de forma directa altres metodologies, enfocaments didàctics en els processos d’aprenentatge dels alumnes i l’organització dels centres, i afavorir la innovació educativa a partir de l’aprenentatge entre iguals entre els docents de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria sorgeix a partir de les conclusions recollides al Congrés d’Innovació Educativa, que va tenir lloc a Palma els dies 25 i 26 de gener de 2019, ja que inclouen, com una de les propostes d’estratègies i mesures per impulsar la innovació educativa, facilitar que els docents s’observin, s’ajudin entre ells i intercanviïn bones pràctiques.

El programa es basa en:

  • Una formació inicial del professorat, organitzada pels centres de professorat, a començament del curs 2019-2020.
  • El disseny d’un projecte conjunt entre dos centres de les Illes Balears per dur a terme les estades pedagògiques.
  • Estades pedagògiques, d’un màxim de quatre docents per centre, d’una durada màxima de cinc dies, per a l’observació entre iguals i l’intercanvi de bones pràctiques metodològiques, de coordinació, de planificació i d’organització.
  • El retorn sobre l’observació entre iguals i l’estada pedagògica al centre acollidor.
  • La transferència del que s’ha après durant les estades pedagògiques al claustre del centre d’origen.

La Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant el Servei de Normalització Lingüística i Formació, farà una aportació econòmica amb un límit total de 60.000 euros, repartits entre un màxim de 30 centres (15 parelles de centres).

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de maig de 2019.

Novetats

14/10/2019 - Publicació convocatòria de formació.